Састанци група за координацију путем апликације

Министарство правде је у циљу унапређења рада група за координацију и сарадњу, које су успостављене на основу Закона о спречавању насиља у породици, препоручило да састанке одржавају путем интернета, а у том циљу додатно је обезбеђено коришћење одговарајуће апликације.

За …

Помоћ жртвама насиља и током ванредног стања

У ситуацији ванредног стања, на жалост, не престаје и насиље у породици. С обзиром на ситуацију у којој се сви налазимо организације цивилног друштва, окупљене у Мрежи жене против насиља нису престале да пружају помоћ и подршку женама жртвама насиља …

Размотрено више од 132.000 случајева насиља у породици

Законом о спречавању насиља у породици предвиђена је обавезна интерсекторска сарадња кроз рад групе за координацију и сарадњу, које су од почетка примене закона размотриле више од 132.000 случајева насиља у породици, изјавила је Горјана Мирчић Чалуковић из Министарства правде …

У наредном периоду фокус на ширењу свести и континуираној едукацији професионалаца

У протеклом периоду унапређен је рад и поступање надлежних институција у борби против насиља над женама, а убудуће је нужно радити на ширењу свести и континуираној едукацији пре свега по питању процене ризика и избора адекватних мера, изјавила је Горјана …

Експерти из Молдавије у посети Министарству правде

Делегација из Молдавије коју је чинило 11 националних експерата, посетила је Министарство правде, у оквиру свог студијског боравка у Србији.

Представница Министарства правде Горјана Мирчић Чалуковић представила је како се у оквиру правосудног система Србије остварује заштита од сексуалног насиља, …

Регионални форум за промоцију Истанбулске конвенције у Тирани

Насиље над женама и девојчицама једно је од најраширенијих кршења људских права и екстремна је манифестација родне неједнакости и системске дискриминације на основу пола, речено је на Другом регионалном форуму за промоцију Истанбулске конвенције на западном Балкану и у Турској, …

Панел посвећен насиљу у породици у склопу Дана права југоисточне Европе

Панел дискусија посвећена насиљу у породици и имплементацији Истанбулске конвенције одржана је у хотелу Метропол Палас, у склопу прве манифестације „Дани права југоисточне Европе“. Представница Министарства правде Горјана Мирчић Чалуковић упознала је присутне са свим мерама заштите које стоје на …

Конференција о борби против насиља над женама и девојчицама ОЕБС-а „Commitment – Data – Action!“ у Бечу

За 22 месеца примене Закона о спречавању насиља у породици размотрено је 88.188 пријављених случајева насиља у породици и израђено 23.176 индивидуалних планова заштите и подршке жртви, указала је представница Министарства правде Горјана Мирчић Чалуковић на Конференцији о борби против …

Жртва насиља увек у фокусу

У фокусу пажње друштвених чинилаца увек мора да буде жртва насиља и неопходно јој је пружити сва неопходна обавештења, међу којима је и оно када починилац насиља излази из затвора или на условни отпуст, с обзиром на то да се …