Одржана Девета годишња конференција Виктимошког друштва Србије

Проблему насиља над женама и изазовима друштвеног реаговања на њега посвећена је посебна пажња на Деветој годишњој конференцији Виктимошког друштва Србије „Нови и стари облици виктимизације: Изазови за виктимолошку теорију и праксу“, која је одржана 29. и 30. новембра у …

Имплементација Истанбулске конвенције у Србији на завидном нивоу

 

Република Србија постигла је завидан ниво у имплементацији Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, односно Истанбулске конвенције, пре свега у нормативном оквиру. Такође, Закон о спречавању насиља у породици, али …

Није срамота бити жртва, срамота је затварати очи пред насиљем

 

За годину и по дана примене Закона о спречавању насиља у породици, разматрано је 64.000 случајева насиља и до сада је израђено више од 16.000 индивидуалних планова заштите, али сви грађани заједно морају да раде на ширењу свести о …

Закон о спречавању насиља у породици увео мултидисциплинарни приступ

Нови Закон о спречавању насиља у породици, у који су имплементиране многе одредбе Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, увео је низ новина и мултидисциплинарни приступ, истакнуто је на састанку представника …

СИНХРОНИЗОВАН РАД ОРГАНА ЗА ХИТНУ И ДЕЛОТВОРНУ ЗАШТИТУ И ПОДРШКУ ЖРТВАМА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Боља примена Закона о спречавању насиља у породици, као и унапређење мултисекторске сарадње на локалном нивоу и пружање хитне, делотворне и адекватне заштите и подршке жртвама насиља у породици и жртвама кривичних дела, били су у фокусу семинара „Мултисекторском сарадњом …

МУЛТИСЕКТОРСКОМ САРАДЊОМ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Мултисекторска сарадња једини је могући заједнички одговор на насиље у породици и првенствено се огледа кроз рад Групе за координацију и сарадњу. Задатак професионалаца јесте да жртви пруже заштиту и подршку, да јој врате поверење у систем и верују јој, …

Жртвама насиља неопходно боље повезивање локалних надлежних органа

Жртви насиља веома је тешко да изађе из круга насиља, често код прве препреке одустане и зато је неопходно да сви надлежни државни органи и установе, као и друге организације које пружају помоћ и подршку жртвама насиља буду повезни и …

Велики трошкови пружања услуга жртвама насиља

 

Регионални састанак на тему прикупљања података о насиљу над женама организован је у Сарајеву и на њему је утврђено да укупни трошак за жртве насиља у БиХ износи око 65,79 милиона БАМ (конвертибилних марака), односно да трошкови пружања базичних …