Закон о спречавању насиља у породици је превентивни закон

Коментари

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Претходни

Обука интерсекторског тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања у Врбасу

Обука интерсекторског тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања у Врбасу

Следећи

Кампања Искључи насиљe добитник награде ПРиЗНАЊЕ

Кампања Искључи насиљe добитник награде ПРиЗНАЊЕ