Конференција о борби против насиља над женама и девојчицама ОЕБС-а „Commitment – Data – Action!“ у Бечу

За 22 месеца примене Закона о спречавању насиља у породици размотрено је 88.188 пријављених случајева насиља у породици и израђено 23.176 индивидуалних планова заштите и подршке жртви, указала је представница Министарства правде Горјана Мирчић Чалуковић на Конференцији о борби против насиља над женама и девојчицама ОЕБС-а „Commitment – Data – Action!“.
Она је, на конференцији која је одржана у Бечу, посебну пажњу скренула на мултисекторску сарадњу и чињеницу да у Србији постоји 87 мултисекторских подгрупа које се састају најмање два пута месечно, указујући на многобројне активности које спроводи Министарство правде у циљу спречавања насиља над женама.
Предочавајући нормативни оквир Србије, Мирчић Чалуковић посебно је указала на обавезу свих државних органа и установа да већ у првом контакту са жртвом истој пруже сва неопходна обавештења.
Она је додала да је Министарство правде у претходном периоду уз подршку УНДП одржало више мултисекторских радионица, јер је то, како је истакла, начин да се сви окупе око истог циља – односно заштите и безбедности жртве.
„Важно је учити на лошим примерима, али подједнако је важно учити и на примерима добре праксе, јер такви примери делују охрабрујуће и подстицајно за колеге у мултисекторским групама да буду још бољи и унапреде своје поступање“, рекла је Мирчић Чалуковић.
На Конференцији „Посвећеност – подаци – акција!“, указано је и да родна неједнакост лежи у корену родно заснованог насиља над женама и девојчицама, као и да ОЕБС има кључну улогу у раду са националним актерима у изградњи њихових капацитета за спречавање родно заснованог насиља и заштите жртава.
Под слоганом „Увођење сигурности у дом“, представници ОЕБС-а нагласили су да жене и девојчице морају бити сигурне како у јавном простору, тако и код куће, како би могле искористити свој пуни потенцијал и допринети политичком, економском и друштвеном развоју.
Конференцији „Посвећеност – подаци – акција!“, одржаној 6. и 7. маја у Бечу, присуствовало је око 100 учесника, а била је посвећена анализи резултата истраживања ОЕБС- о добробити и сигурности жена са кључним актерима, које је спроведено у Албанији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Северној Македонији, Србији, Молдавији и Украјини.
Учесницима из свих ових држава, у којима је и спроведено истраживање, била је дата могућност да дискутују о подацима и резултатима из извештаја ОЕБС-а, са циљем да се исти искористе у конкретне препоруке у борби против насиља над женама.

 

Vienna 10

Коментари

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Претходни

Жртва насиља увек у фокусу

Жртва насиља увек у фокусу

Следећи

Панел посвећен насиљу у породици у склопу Дана права југоисточне Европе

Панел посвећен насиљу у породици у склопу Дана права југоисточне Европе