МУЛТИСЕКТОРСКОМ САРАДЊОМ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Мултисекторска сарадња једини је могући заједнички одговор на насиље у породици и првенствено се огледа кроз рад Групе за координацију и сарадњу. Задатак професионалаца јесте да жртви пруже заштиту и подршку, да јој врате поверење у систем и верују јој, истакнуто је на семинару „Мултисекторском сарадњом против насиља у породици“, одржаном у Лесковцу.

„Снага неког ланца је у најслабијој карики и зато је задатак професионалаца да жртви пруже заштиту и подршку, да јој врате поверење у систем и верују јој. Уз јаку жртву и ланац, чије карике чине други државни органи и установе биће јак и само тада можемо говорити о адекватној заштити жртве“, reкла је представница Министарства правде Горјана Мирчић Чалуковић.

Мирчић Чалуковић је, пред око 60 учесника представника надлежних органа и установа за Град Лесковац и општине Лебане, Бојник, Медвеђа, Црна Трава, Власотинце, посебно нагласила обавезу свих државних органа, организација и установа да препознају и пријаве свако сазнање о насиљу, у складу са чл. 13 Закона о спречавању насиља у породици, и под претњом прекршајног кажњавања одговорних лица у овим установама.

Такође, она је  додала да се жртви увек мора веровати, те да није лако говорити о претрпљеном насиљу, с обзиром на то да готово увек код жртве постоји и одређена доза стида и срама.

На семинару „Мултисекторском сарадњом против насиља у породици”,  учествовали су и представници Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу, основних јавних тужилаштва у Лесковцу и Лебану, основних и прекршајних судова у тим градовима, као и полицијски службеници, представници Националне службе за запошљавање из Лесковца и Лебана, те представници Центра за социјални рад и домова здравља из Лесковца, Лебана, Бојника и Медвеђе, представници актива директора основних и средњих школа из Лесковца, Лебана и Власотинца, као и представници НВО „Жене за мир“.

Семинар организује Министарство правде у сарадњи са организацијама УН – УНДП и УНФПА, у оквиру заједничког пројекта УН и Владе Републике Србије „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији“.

 

 

Publika_2

 

Коментари

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Претходни

Жртвама насиља неопходно боље повезивање локалних надлежних органа

Жртвама насиља неопходно боље повезивање локалних надлежних органа

Следећи

СИНХРОНИЗОВАН РАД ОРГАНА ЗА ХИТНУ И ДЕЛОТВОРНУ ЗАШТИТУ И ПОДРШКУ ЖРТВАМА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

СИНХРОНИЗОВАН РАД ОРГАНА ЗА ХИТНУ И ДЕЛОТВОРНУ ЗАШТИТУ И ПОДРШКУ ЖРТВАМА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ