Обука интерсекторског тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања у Врбасу

У врбашкој Гимназији „Жарко Зрењанин“ је 11. децембра 2017. године одржана обука интерсекторског тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Обуци су присуствовали представници 13 образовних установа, Дома здравља “Вељко Влаховић” и Опште болнице, затим Центра за социјални рад, Полицијске станице, Општинског јавног тужилаштва, Основног суда и Општинске управе.
Горјана Мирчић Чалуковић и Ивана Славнић из Министарства правде говориле су о “мултисекторском приступу у заштити деце”, који је посебно обрађен у новом Закону о спречавању насиља у породици, који је ступио на снагу 1. јуна 2017. године.
Оне су истакле да је Министарство правде паралелно са активностима око доношења Закона о спречавању насиља у породици покренуло и кампању „Искључи насиље“ и истоимену интернет презентацију, чиме се афирмише превенција насиља, сарадња свих органа, установа и организација које се баве пружањем помоћи, подршке и заштите жртава насиља у породици, али и нуде одговори на питања везана за примену Закона и уопште за сам феномен насиља у породици.

Славнић је рекла и да је примена Закона о спречавању насиља у породици померена на 1. јун 2017. године како би у међувремену била организована обука за носиоце правосудних функција, судије и тужиоце.
„Обука је организована у периоду од фебруара до краја маја 2017. године, а настављена је и током следећих месеци на Правосудној академији, тако да сада у нашим основним, вишим и прекршајним судовима, као и у основним и вишим тужилаштвима имамо више од 1.500 обучених судија и тужилаца да поступају у овој осетљивој материји. Законом о спречавању насиља у породици уведен је принцип тзв. нулте толеранције на насиље и неопходно је да сви као друштво заједнички радимо на рушењу стереотипа, устаљених образаца и било које врсте дискриминације по питању пола, инвалидитета, сексуалног опредељења и националности”, рекла је Славнић.
Руководилац Одељења за друштвене делатности општине Врбас Мира Недић рекла је да стање на локалном нивоу указује на потребу едукације чланова интерсекторског тима ангажованог на примени Закона о спречавању насиља у породици и да се то пре свега односи на израду индивидуалног плана заштите и подршке, као и на обавезне пријаве свих сумњи, што је предуслов за спровођење свих законских одредби.

 

Коментари

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Претходни

Округли сто о примени Закона о спречавању насиља у породици у Вршцу

Округли сто о примени Закона о спречавању насиља у породици у Вршцу

Следећи

Закон о спречавању насиља у породици је превентивни закон

Закон о спречавању насиља у породици је превентивни закон