Панел посвећен насиљу у породици у склопу Дана права југоисточне Европе

Панел дискусија посвећена насиљу у породици и имплементацији Истанбулске конвенције одржана је у хотелу Метропол Палас, у склопу прве манифестације „Дани права југоисточне Европе“.
Представница Министарства правде Горјана Мирчић Чалуковић упознала је присутне са свим мерама заштите које стоје на располагању институцијама у процесу заштите и подршке жртвама у Републици Србији.
Она је указала на значај увођења нових кривичних дела у складу са Конвенцијом Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, посебно када је реч о заштити малолетних оштећених и тиме стварања услова да се санкционишу понашања која су пре увођења нових кривичних дела остајала без реакције система.
Мирчић Чалуковић истакла је низ активности које предузима Министарство правде у циљу што боље имплементације позитивних законских решења кроз информисање стручне и шире јавности путем сајта „Искључи насиље“, као и посредством радионица и израде приручника где се тужиоцима, полицији и радницима центра за социјални рад, као сталним члановима групе за координацију и сарадњу дају конкретне сугестије и помаже у превазилажењу проблема у примени.
Такође, укратко су представљени и подаци који су резултат предузетих активности и који су довели до унапређења поступања надлежних, док је део панела био посвећен и жртвама и њиховим правима пред институцијама – током истраге и судског поступка, имајући у виду њихове потребе као сведока – право на бесплатну правну помоћ, приступ информацијама о правима и доступним услугама заштите, право на статус посебно осетљивог сведока, право на накнаду штете и благовремено упозорење у случају опасности.
Представница Министарства правде истакла је да је нужно радити и на бољој процени ризика од стране свих полицијских службеника, радника центра за социјални рад и јавних тужилаца, како би се из богате палете мера заштите које предвиђају наши позитивни прописи у сваком конкретном случају спрам процењеног ризика – примениле и адекватне мере заштите и подршке жртви.
Поред Горјане Мирчић Чалуковић, у панелу су учествовале и адвокатица Хелсиншког одбора за људска права из Македоније Хајди Стерјова Симоновикј, адвокатица из Турске Ипек Бозкурт, извршна директорка Регионалне мреже владавине права на Балкану Ирис Алиај и правница Аутономног женског центра Дијана Малбаша.

 

Panel3

Коментари

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Претходни

Конференција о борби против насиља над женама и девојчицама ОЕБС-а „Commitment - Data - Action!“ у Бечу

Конференција о борби против насиља над женама и девојчицама ОЕБС-а „Commitment - Data - Action!“ у Бечу

Следећи

Приручник - Зашто морамо заједно против насиља у породици

Приручник - Зашто морамо заједно против насиља у породици