Састанци група за координацију путем апликације

Министарство правде је у циљу унапређења рада група за координацију и сарадњу, које су успостављене на основу Закона о спречавању насиља у породици, препоручило да састанке одржавају путем интернета, а у том циљу додатно је обезбеђено коришћење одговарајуће апликације.

За 20 заменика јавних тужилаца у 8 основних јавних тужилаштава отворен је налог за коришћење апликације ZOOM, како би лашке, брже и ефикасније одржавали састанке.

У питању су тужилаштва која су у марту имала више од 100 размотрених случајева насиља у породици и која су прихватила да учествују у овом пилот програму, а то су Друго основно јавно тужилаштво у Београду, као и основна јавна тужилаштва у Панчеву, Врбасу, Новом Саду, Аранђеловцу, Смедереву, Нишу и Ужицу.

Коришћење апликације омогућено је у сарадњи са Уједињеним нацијама – Програмом за развој (УНДП).

Тиме се омогућава бржа размена података и њихова већа доступност, лакше укључивање других учесника, попут представника здравствених институција, Националне службе за запошљавање и других, али и присуство већег броја жртава насиља у породици тим састанцима.

Законом о спречавању насиља у породици, чија је примена почела половином 2017. године, предвиђено је да се на подручју сваког основног јавног тужилаштва образује група за координацију и сарадњу. Те групе разматрају сваки случај насиља у породици који није окончан правоснажном судском одлуком у грађанском или кривичном поступку, случајеве када треба да се пружи заштита и подршка жртвама насиља у породици, израђују индивидуални план заштите и подршке жртви и предлажу надлежном јавном тужилаштву мере за окончање судских поступака.

Коментари

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Претходни

Помоћ жртвама насиља и током ванредног стања

Помоћ жртвама насиља и током ванредног стања