Статистички подаци – Закон о спречавању насиља у породици

Број продужених хитних мера према полу и својству учиниоца и жртве према Закону о спречавању насиља у породици

 

Новембар 2018. године

Децембар 2018. године

Јануар 2019. године

Фебруар 2019. године

Коментари

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Претходни

Системско повезивање свих институција у складу са Законом о спречавању насиља у породици

Системско повезивање свих институција у складу са Законом о спречавању насиља у породици

Следећи

Врање: Мултисекторском сарадњом против насиља у породици

Врање: Мултисекторском сарадњом против насиља у породици