О насиљу у породици

Аутор блога: Мехо Омеровић

председник Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Србије

Насиље над женама и породично насиље је најтежа последица неравнотеже моћи између жена и мушкараца. За сузбијање насиља над женама веома је важно …