Хитност у одлучивању о мерама за обезбеђење присуства окривљеног као вид заштите жртава из члана 4 Закона о спречавању насиља у породици

Аутор блога: Горјана Мирчић Чалуковић

 

Чланом 23 Закона о спречавању насиља у породици предвиђено је да је „у кривичном поступку који се води за кривична дела одређена овим законом, суд  дужан да у року од 24 часа одлучи о …

О насиљу у породици

Аутор блога: Мехо Омеровић

председник Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Србије

Насиље над женама и породично насиље је најтежа последица неравнотеже моћи између жена и мушкараца. За сузбијање насиља над женама веома је важно …