Устав републике Србије

Преузми

Породични закон

Преузми

Кривични законик

Преузми

Законик о кривичном поступку

Преузми

Закон о социјалној заштити

Преузми

Закон о забрани дискриминације

Преузми

Закон о јавном реду и миру

Преузми

Закон о прекршајима

Преузми

Закон о равноправности полова

Преузми

Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима

Преузми

Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности

Преузми

Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља

Преузми

Посебан протокол о поступању полицијских службеника у случајевима насиља над женама у породици и партнерским односима

Преузми

Конвенција Савета Европе о спречаванју и борби против насиља над женама и насиља у породици

Преузми

Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена

Преузми