Центар за социјални рад

Улица: Виноградска 6

Телефони: 037/751 700

Геронтолошки центар ”Јеленац”

Улица: Моме Поповића 156

Телефони: 018/800 176 018/800 177 018/800 981 018/804 012

Ел. пошта: gc_jelenac@beotel.net

Дом за децу и омладину без родитељског старања ”Христина Маркишић”

Улица: Тихомира Ђорђевића 2

Телефони: 018/804 507, 018/804 245

Ел. пошта: hmarkisic@neobee.net

Центар за социјални рад

Улица: Др Буцека 9

Телефони: 018/804 507 и 018/808 024

Центар за социјални рад

Улица: Саве Мунћана 3

Телефони: 013/641-167

Дом за старе и пензионере

Улица: Београдска 1

Телефони: 025/773-355, 025/773-147

Центар за социјални рад

Улица: Светозара Милетића 6

Телефони: 025/773-365, 025/772-047, 025/772-451

Центар за социјални рад “Сава Илић”

Улица: Краља Петра I 2a

Телефони: 034/720-963, 034/720-505

Центар за социјални рад

Улица: Светог Ахилија

Телефони: 031/891-758