Центар за социјални рад

Улица: Ратка ПАвловића 1

Телефони: 010/685-260

Центар за социјални рад

Улица: Милоша Обреновића 44

Телефони: 031/869-023, 031/869-423

Дом за децу и омладину “Вера Благојевић”

Улица: Војвођанских бригада бб

Телефони: 015/818-395, 015/818-649, 063/289-993

Ел. пошта: domverab@verat.net

Центар за социјални рад “Шумадија”

Улица: Гаврила Принципа 7

Телефони: 034/842-309

Центар за социјални рад

Улица: Трг Зорана Ђинђића 2

Телефони: 021/770-251

Центар за социјални рад

Улица: Блок дома здравља бб

Телефони: 021/6040-943, 021/6045-585

Дом за лица ометена у развоју “Оттхон”

Улица: Напредак 12, Стара Моравица

Телефони: 024/741-018, 024/741-342, 024/741-168

Клуб жена Хера/СОС Телефон

Телефони: 024/741-140
Радним данима од 09 до 17

Центар за социјални рад

Улица: Петефи бригаде 20, Мали Иђош

Телефони: 024/715-810, 024/715-398

Центар за социјални рад

Улица: Коларова 4

Телефони: 021/780-057

Центар за социјални рад

Улица: Српских владара 51

Телефони: 018/855-039

Дом за децу и омладину “Вера Радивојевић”

Улица: Јована Цвијића 1

Телефони: 013/853-021, 013/853-145

Ел. пошта: domzadecu@hemo.net

Центар за социјални рад “8. Maj”

Улица: Дејана Бранкова 5

Телефони: 018/851-165

Геронтолошки центар Београд

Улица: Марије Бурсаћ 49

Телефони: 011/2696-836, 011/2604-928, 011/2604-653, 011/2699-493

Геронтолошки центар Београд, Дневни центри и клубови

Улица: Марије Бурсаћ 49

Телефони: 011/2699-895 011/2695-605

Геронтолошки центар Београд, Дом Бежанијска коса

Улица: Марије Бурсаћ 49

Телефони: 011/2671-459, 011/2695-605

Геронтолошки центар Београд, Дом Вождовац

Улица: Качерска 6 - 12

Телефони: 011/2462-210, 011/2462-211

Геронтолошки центар Београд, Дом Карабурма

Улица: Пљешевичка 2

Телефони: 011/2763-068, 011/2762-331, 011/2763-379, 011/3290-396

Геронтолошки центар Београд, Прихватилиште за одрасла и стара лица, Београд

Улица: Кумодрашка 226а

Телефони: 011/2463-324 011/2463-987, 011/2462-778

Геронтолошки центар Београд, Стационар

Улица: Диљска 2

Телефони: 011/2783-012, 011/2784-234, 011/2774-156

Градски центар за социјални рад

Улица: Руска 4

Телефони: 011/2650-329, 011/2650-925

Ел. пошта: info@gcsrbg.org

Веб страница: www.gcsrbg.org

Градски центар за социјални рад – Барајево

Улица: Светосавска 87б

Телефони: 011/8300-401, 011/8300-404

Градски центар за социјални рад – Вождовац

Улица: Адмирала Вуковића 14

Телефони: 011/2461-644, 011/2461-757, 011/2464-626

Градски центар за социјални рад – Врачар

Улица: Максима Горког 17а

Телефони: 011/2456-546, 011/2456-649, 011/2456-968

Градски центар за социјални рад – Гроцка

Улица: Булевар Ослобођења 51

Телефони: 011/8501-064, 011/8500-655, 011/8503-141, 011/8500-335 (СОС)

Градски центар за социјални рад – Звездара

Улица: Крфска 7

Телефони: 011/2414-129, 011/2401-750, 011/2410-863, 011/2413-247

Градски центар за социјални рад – Земун

Улица: Александра Дубчека 2

Телефони: 011/2193-979, 011/2193-999, 011/2194-025, 011/2193-321

Градски центар за социјални рад – Лазаревац

Улица: Јанка Стајчића 2а

Телефони: 011/8123-298, 011/8127-755

Градски центар за социјални рад – Младеновац

Улица: Живомира Савковића 13

Телефони: 011/8231-014, 011/8236-584, 011/8231-192

Градски центар за социјални рад – Нови Београд

Улица: Тошин бунар 148

Телефони: 011/3190-191, 011/3191-809, 011/3190-192, 011/3190-252

Градски центар за социјални рад – Обреновац

Улица: Краља Александра I 8б

Телефони: 011/8721-340, 011/8721-616, 011/87321-631

Градски центар за социјални рад – Палилула

Улица: Цвијићева 110

Телефони: 011/2753-557, 011/2753-696, 011/2754-789, 011/2753-591

Градски центар за социјални рад – Раковица

Улица: Мишка Крањца 12

Телефони: 011/3051-894, 011/3051-895

Градски центар за социјални рад – Савски венац

Улица: Ломина 17

Телефони: 011/3614-332, 011/2643-538, 011/2656-372

Градски центар за социјални рад – Сопот

Улица: Космајска 8

Телефони: 011/8251-314, 011/8251-289

Градски центар за социјални рад – Стари град

Улица: Господар Јевремова 17а

Телефони: 011/2626-064

Градски центар за социјални рад – Чукарица

Улица: Михаила Валтировића 36а

Телефони: 011/2505-018, 011/2505-376, 011/2505-506

Дом за заштиту деце и омладине Звечанска, Дом за децу “Драгутин Филиповић Јуса”

Улица: Божидара Аџије 17

Телефони: 011/2454-973, 011/3447-247

Дом за заштиту деце и омладине Звечанска, Дом за децу “Јован Јовановић Змај”

Улица: Браће Јерковића 119

Телефони: 011/2461-667, 011/2492-184

Дом за заштиту деце и омладине Звечанска, Дом за децу “Моша Пијаде”

Улица: Устаничка 19

Телефони: 011/2450-257, 011/2440-066, 011/3446-232

Дом за заштиту деце и омладине Звечанска, Дом за децу Звечанска

Улица: Звечанска 52

Телефони: 011/2648-722, 011/2648-365

Дом за заштиту деце и омладине Звечанска, Дома за децу “Дринка Павловић”

Улица: Косте Главинића 14

Телефони: 011/2650-761, 011/2651-987

Дом за заштиту деце и омладине Звечанска, Прихватилиште за ургентну заштиту злостављане деце

Улица: Браће Јерковића 119

Телефони: 011/3970-749

Дом за одрасла инвалидна лица “Драгиша Витошевић”, Београд

Улица: Аутопут 18, Земун

Телефони: 011/3193-262, 011/3193-242, 011/2601-221, 011/3196-170

Стационар за мајку и дете

Улица: Звечанска 7

Телефони: 011/2648-622, 011/2647-285

Центар за смештај лица и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд

Улица: Светозара Марковића 85а

Телефони: 011/2683-487, 011/2682-278, 011/36320-414

Центар за социјални рад

Улица: Бориса Кидрича 80

Телефони: 021/6915-445, 021/6918-309

Центар за смештај старијих особа

Улица: Браће Вуксановић бб

Телефони: 027/371-045

Центар за социјални рад

Улица: Светог Саве бб

Телефони: 027/371-042, 027/371-045

Центар за социјални рад

Улица: Јанка Веселиновића 4

Телефони: 015/7786-223

Центар за социјални рад

Улица: Трг слободе 2

Телефони: 016/821-175

Центар за социјални рад

Улица: Краља Александра 5

Телефони: 030/63-324

Центар за социјални рад

Улица: Војске Југославије 11

Телефони: 030/422-589, 030/425-960, 030/423-184

Центар за социјални рад

Улица: Георги Димитрова бб

Телефони: 017/877-106, 017/878-815, 017/878-816

Центар за смештај старијих особа

Улица: Ослободилачка бб

Телефони: 037/827-750

Центар за социјални рад

Улица: Ослободилачка бб

Телефони: 037/825-665, 037/825-665, 037/827-008

Центар за социјални рад

Улица: Карађорђа Петровића бб

Телефони: 017/651-222