Домско одељење “Др Михајло Ступар”

Улица: Синђелићева 48

Телефони: 014/221-904, 014/220-305, 014/221-114, 014/244-802

Сигурна кућа

Телефони: 014/221-114
Понедељак - петак од 07:00 до 15:00

Центар за социјални рад

Улица: Синђелићева 50б

Телефони: 014/220-305, 014/221-114, 014/244-802

Центар за социјални рад

Улица: Пионирска 1

Телефони: 026/521-048, 026/514-825

Специјална установа за лица ометена у развоју

Улица: Петровац

Телефони: 012/337-224, 012/337-225

Ел. пошта: vpopovacsu@verat.net

Центар за социјални рад

Улица: Сарајевска 2

Телефони: 012/662-955, 012/662-055, 012/678-471

Дом за децу и омладину ометену у развоју

Улица: Книнска 157

Телефони: 021/821-034

Веб страница: www.domveternik.org.rs

Центар за социјални рад

Улица: Светог Саве бб

Телефони: 015/513-290

Центар за социјални рад

Улица: Градимира Михајловића 1

Телефони: 017/473-976

Прихватилиште за ургентне случајеве / СОС телефон за жене и децу жртбе насиља

Телефони: 016/876-202
од 10:00 до 14:00 и од 16:00 до 22:00

СОС телефон и склониште

Телефони: 016/877-490
радним данима од 10:00 до 14:00 и од 18:00 до 20:00

Центар за социјални рад

Улица: Немањина 58

Телефони: 016/875-459

Дом за децу и омладину “Оливера Верица Ђорђевић”

Улица: Моше Пијаде бб

Телефони: 017/412-703, 017/32-996

Ел. пошта: domvr@verat.net

СОС телефон

Телефони: 017/410-822
радним данима од 10:00 до 20:00, викендом од 17:00 до 20:00

Центар за социјални рад

Улица: Задарска 2

Телефони: 017/423-905

Геронтолошки центар Врбас

Улица: Маршала Тита 34

Телефони: 021/706-232, 021/705-586, 021/703-088

Центар за социјални рад

Улица: Маршала Тита 40

Телефони: 021/700-252, 021/706-524

Центар за социјални рад

Улица: Жике Ваљаревића 1

Телефони: 036/611-120, 036/616-290, 036/616-280

Центар за права жена / СОС телефон

Телефони: 064/64-54-067
Радним данима од 17:00 до 19:00

Центар за социјални рад

Улица: Жарка Зрењанина 13

Телефони: 013/833-38, 013/839-689, 013/839-696

Центар за социјални рад

Улица: Прилужје 38213

Телефони: 028/467-330