Центар за социјални рад

Улица: Моравска 28

Телефони: 035/720-405

Дом за старе и пензионере

Улица: Иве Андрића 36б

Телефони: 010/361-806, 010/361-793

Ел. пошта: dspdmg@yahoo.com

Центар за социјални рад

Улица: Балканска 7

Телефони: 010/362-688, 010/362-668

Дом за одрасла инвалидна лица и стара лица

Улица: Стари млин, Дољевац

Телефони: 018/810-330, 018/810-334

Центар за социјални рад

Улица: Дољевац 18410

Телефони: 018/810-072