Центар за социјални рад “Солидарност”

Улица: Николе Тесле 34

Телефони: 021/830-530, 021/831-260, 021/831-960

Центар за социјални рад

Улица: Кнеза Милоша 103

Телефони: 012/250-301, 012/250-307

Центар за социјални рад

Улица: Цара Душана 15

Телефони: 023/821-054, 023/821-050 лок. 120 и 121

Центар за социјални рад “Добрић”

Улица: Војводе Мишића 5

Телефони: 027/62-045