Центар за социјални рад

Улица: Генерала Гамбете 88

Телефони: 019/423-144, 019/421-712, 019/420-280, 019/422-256

Сигурна женска кућа

Телефони: 064/64-88-104
24/7,
064/64-88-103
Од 07:00 до 19:00

Сигурна кућа – Центар за социјални рад

Телефони: 064/64-88-103, 064/64-88-104
од 07:00 до 19:00

СОС телефон

Телефони: 023/581-350
Понедељком и четвртком од 15:00 до 18:00, суботом од 14:00 до 18;00

Центар за социјални рад

Улица: Народног фронта 2

Телефони: 023/563-276, 023/534-148, 023/562-113

Центар за социјални рад

Улица: Зубин поток 38228

Телефони: 028/460-064