Центар за социјални рад

Улица: Вукадина Станојевића 6

Телефони: 032/661-609, 032/660-395

Центар за социјални рад “Дунав”

Улица: Војводе Степе 42

Телефони: 022/560-526, 022/560-303