Центар за социјални рад

Улица: Главни трг 4

Телефони: 024/873-427, 024/874-080

Прихватни центар при геронтолошком центру Кикинда (ургентни смештај)

Телефони: 0230/434-675
од 07:30 да 15:00

Центар за подршку женама / СОС телефон

Телефони: Бесплатни позив: 0800-10-10-10
Радним данима 10:00 до 20:00

Центар за социјални рад

Улица: Селмачка 10

Телефони: 0230/21-169, 0230/27-374

Центар за социјални рад

Улица: Краља Александра 35

Телефони: 019/808-488, 019/801-708

Центар за социјални рад

Улица: Кнић 34240

Телефони: 034/510-139, 034/510-992

Завод за васпитање младежи

Улица: Боре Станковића бб

Телефони: 019/731-332, 019/731-426, 019/731-835

Ел. пошта: zmm@verat.net

Центар за социјални рад “Др Михајло Ступар”

Улица: Карађорђева бб

Телефони: 019/733-037, 019/731-316, 019/732-238

Центар за социјални рад

Улица: Цапловићева 17

Телефони: 013/661-041, 013/744-363, 013/661-119

Центар за социјални рад

Улица: Жарка Зрењанина 8

Телефони: 013/744-892, 013/744-363, 013/661-119

Центар за социјални рад

Улица: Радише Петронијевића 4

Телефони: 031/782-541

Центар за социјални рад

Улица: Ранилуг 38267

Телефони: 028/076-043

Центар за социјални рад

Улица: Ослобођења 9

Телефони: 028/424-468, 028/665-159

Центар за социјални рад

Улица: Милована Глишића 6

Телефони: 015/556-277

Дечији дом “Младост”

Улица: Чика Матина 5

Телефони: 034/370-195, 034/302-865

Ел. пошта: mladostkg@nadlanu.com

Завод за збрињавање одраслих лица “Мале пчелице”

Улица: Љубомира Јовановића бб

Телефони: 034/328-650, 034/328-837, 034/326-286, 034/326-540

Оаза сигурности

Телефони: 034/332-048
Радним данима од 08:00 до 15:00

Прихватилиште за жртве насиља у породици – Центар за развој социјалних услуга “Књегиња Љубица”

Телефони: 034/302-866
Од 07:00 до 23:00
034/370-195, 065/61-20-490
24/7

СОС телефон

Телефони: 034/305-641, 063/108-2829
Уторком и четвртком од 14:00 до 17:00

Центар за социјални рад “Солидарност”

Улица: Светозара Марковића 43

Телефони: 034/332-627, 034/333-674, 034/333-673

Удружење Феномена / СОС телефон

Телефони: 036/335-706
Понедељком, уторком и петком од 12:00 до 16:00

Центар за социјални рад

Улица: Моше Пијаде бб

Телефони: 036/314-850, 036/231-744, 036/231-490

Центар за социјални рад “21. Септембар”

Улица: Мачков камен 4

Телефони: 015/681-320

Центар за социјални рад одељење за смештај старијих особа

Улица: Владе Зечевића 65

Телефони: 015/682-844, 015/682-552

Дом за децу и омладину “Јефимија”

Улица: Веселина Нколића 51

Телефони: 037/421-027, 037/423-653

СОС телефон и правно саветовалиште за жене и децу жртве насиља

Улица: Обилићева 50/2

Телефони: Заказиванје лично суботом од 11:00 до 14:00

Центар за социјални рад

Улица: Милоја Закића 46

Телефони: 037/416-980, 037/425-504

Центар за социјални рад

Улица: Светозара Марковића 6

Телефони: 025/722-269, 025/729-900

Центар за социјални рад “Боровњак”

Улица: Топличка 1

Телефони: 027/381-730

Центар за социјални рад

Улица: Светог Саве 213

Телефони: 012/852-369, 012/850-999

Центар за социјални рад одељење за смештај старијих особа

Улица: Светог Саве 213

Телефони: 012/852-168