Центар за социјални рад

Улица: Светог Саве 57

Телефони: 030/581-469, 030/581-211

Центар за социјални рад

Улица: Краља Петра I 18

Телефони: 015/471-190

Центар за социјални рад

Улица: Српских владара 80

Телефони: 012/280-125

Центар за социјални рад

Улица: Васе Смајевића 10

Телефони: 016/891-340

Центар за социјални рад

Улица: Цара Душана 19

Телефони: 018/892-340

Центар за породични смештај

Улица: Моше Пијаде 4

Телефони: 026/801-315, 026/801-355

Ел. пошта: cmilosevac@optimumpro.net