Дом за децу и омладину “Станко Пауновић”

Улица: Бадњевска 5

Телефони: 019/541-800, 019/541-933

Центар за социјални рад

Улица: Србе Јовановића 6

Телефони: 019/541-404, 019/547-770

Дом за децу и омладину “Душко Радовић”

Улица: Гутенбергова 4а

Телефони: 018/216-168, 018/214-473

Женски истраживачки центар у сарадњи са Правним факултетом

Телефони: 018/500-278
Радним данима од 11:00 до 13:00

Завод за васпитање омладине

Улица: Божидарчева 37

Телефони: 018/243-618, 018/243-619, 018/251-397

Сигурна кућа – Центар за социјални рад

Телефони: 018/521-210
радним данима од 08:00 до 16:00

Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља

Телефони: 018/521-210
од 08:00 до 16:00
060/55-212-10
24/7

СОС телефон за Ромкиње и децу жртве насиља

Телефони: 018/515-318
24/7

Центар за социјални рад

Улица: Светозара Марковића 41

Телефони: 018/244-881, 018/244-866, 018/244-587, 018/248-439, 018/515-630, 018/515-629

Центар за социјални рад

Улица: Светог Саве бб

Телефони: 033/62-880, 033/64-119

СОС телефон на језицима мањина

Телефони: 023/774-959, 023/775-843,
Радним данима 09:30 до 15:00

Центар за социјални рад

Улица: Петра Драпшина 6

Телефони: 023/773-140

Центар за социјални рад

Улица: Светог Саве 1

Телефони: 0230/81-822, 0230/83-332

Центар за социјални рад за смештај старијих особа

Улица: Карађорђева 52-54

Телефони: 0230/82-166, 0230/83-332

СОС телефон

Телефони: 020/322-755
Радним данима од 10:00 до 16:00

Центар за социјални рад

Улица: Стевана Немање 190

Телефони: 020/311-807, 020/312-633

Геронтолошки центар “Нови Сад” Дом Лиман

Улица: Фрушкогорска 32

Телефони: 021/6350-542, 021/450-266

Ел. пошта: gerontons@neobee.net

Геронтолошки центар “Нови Сад” Дом Ново Насеље

Улица: Бате Бркића 17

Телефони: 021/4889-400

Геронтолошки центар “Нови Сад” Дом Футог

Улица: Железничка 46

Телефони: 021/895-760

Геронтолошки центар “Нови Сад” прихватна станица

Улица: Булевар ослобођења 28ц

Телефони: 021/444-936

СОС телефон

Телефони: 021/422-740
Радним данима од 18:00 до 22:00

Установа за децу и омладину СОС “Др Милорад Павловић”

Улица: Јована Цвијића 1, Сремска Каменца

Телефони: 021/462-871

Веб страница: www.decijeselo.org.rs

Центар за социјални рад

Улица: Змај Огњена Вука 13

Телефони: 021/421-166, 021/452-497, 021/6622-162, 021/6621-805, 021/6621-137

Центар за социјални рад – Сигурна кућа

Телефони: 021/646-5746
Сваког радног дана 24 сата
021/210-13-83
Од 07:00 до 14:30
021/210-1400
Од 07:00 до 16:00