Геронтолошки центар Панчево

Улица: Војвођански булевар 1

Телефони: 013/310-111, 013/512-743, 013/301-195, 013/512-173

Ел. пошта: gc013@nadlanu.com

Дом за децу и омладину “Споменак”

Улица: Прелетерских бригада 6

Телефони: 013/311-872, 013/313-027, 013/318-464

Ел. пошта: spomenakpa@nadlanu.com

Дом за лица ометена у развоју “Срце у Јабуци”

Улица: ЈНА 35 Јабука

Телефони: 013/310-007, 013/624-007

Дом слепих “Збрињавање”

Улица: Баваништански пут бб

Телефони: 013/310-780, 013/320-996

Сигурна кућа и СОС телефон – Центар за социјални рад

Телефони: 0800/100-113 бесплатни позиви
Сваког радног дана од 09:00 до 19:00
013/219-00-72
Од понедељка до петка од 09:00 до 19:00

Центар за социјални рад “Солидарност”

Улица: Филипа Вишњића 16-20

Телефони: 013/319-998, 013/311-889, 013/319-843, 013/319-966

Центар за социјални рад

Улица: Крагујевачка 4

Телефони: 035/563-739, 035/564-712

Центар за социјални рад – домско одељење “Извор”

Улица: Село извор, 35255 Доња Мутница

Телефони: 035/540-256, 035/540-458

Ел. пошта: soc.radnici@nadlanu.com

Центар за социјални рад

Улица: Crpskih vladara 284

Телефони: 012/331-473, 012/332-841, 012/443-313

Специјалан завод за децу и омладину “Др Никола Шуменковић”

Улица: Стамница 123000

Телефони: 012/358-118, 012/358-062, 012/358-052

Центар за социјални рад

Улица: Слободана Бајића 5

Телефони: 022/86-028, 022/85-240

Центар за социјални рад

Улица: Српских владара 126а

Телефони: 010/311-203, 010/311-204, 010/311-205

Дом за душевно оболела лица “1. окробар”, Стари Лец

Улица: Сутјеска 1, Стари Лец

Телефони: 013/874-010, 013/874-020, 013/874-040

Центар за социјални рад

Улица: Војводе Путника 38

Телефони: 013/861-025, 013/862-342

Центар за социјални рад

Улица: Моше Пијаде 27

Телефони: 012/223-681, 012/210-677, 012/531-602, 012/531-601

Центар за социјални рад

Улица: Немањина бб

Телефони: 031/816-474, 031/816-475

Центар за социјални рад – одељење за смештај старијих особа

Улица: Болничка бб

Телефони: 031/823-135

Центар за социјални рад

Улица: Маре Лончар 26

Телефони: 017/669-969

Центар за социјални рад

Улица: 12. јануара 114

Телефони: 033/52-253, 033/51-142

Центар за социјални рад

Улица: Санџачких бригада 11

Телефони: 033/712-033, 033/716-029

Центар за социјални рад

Улица: з.п. Грачаница 38205 (кућа 717)

Телефони: 038/65-597, 038/65-266

Дом за смештај и негу старих лица

Улица: Арсенија Чарнојевића 51

Телефони: 027/321-116, 027/321-344

Центар за социјални рад “Топлица”

Улица: Таткова 30

Телефони: 027/321-591, 027/321-757