Центар за социјални рад

Улица: Светог Саве бб

Телефони: 036/736-692, 036/737-808

Центар за социјални рад

Телефони: 035/711-483

Геронтолошки центар “Срем” Рума

Улица: Павловачка 126

Телефони: 022/472-699, 022/430-983, 022/478-588, 022/478-539

Ел. пошта: sm.gcsrem@neobee.net

Центар за социјални рад

Улица: Железничка 28

Телефони: 022/474-281, 022/471-980, 022/421-699, 022/495-281