Центар за социјални рад

Улица: Светог Саве 62

Телефони: 035/312-274

Центар за социјални рад

Улица: Хаџићева 10

Телефони: 018/821-038

Центар за социјални рад

Улица: Јована Јовановића Змаја 37

Телефони: 024/812-559, 024/812-568

Центар за социјални рад

Улица: Вожда Карађорђа 71

Телефони: 023/841-082

Центар за социјални рад

Улица: Краља Петра I 56

Телефони: 020/741-206

Дом за старе и пензионере

Улица: Старца Вујадина 68

Телефони: 026/221-645, 026/221-248, 026/221-669

Центар за социјални рад

Улица: Кнез Михајлова 29

Телефони: 026/221-852, 026/223-728, 026/223-738, 026/227-170

Центар за социјални рад – Сигурна кућа

Телефони: 062/60-80-80
24/7

СОС телефон

Телефони: 026/322-841
Понедељак и петак од 11:00 до 13:00, уторак и четвртак од 17:00 до 19:00
Правне консултације: среда од 17:00 до 19:00

Центар за социјални рад

Улица: Иве Бајазита бб

Телефони: 026/311-365, 026/312-998, 026/321-882

Центар за социјални рад

Улица: Немањина бб

Телефони: 018/830-436, 064/6167-952

Геронтолошки центар “Сомбор”

Улица: Првомајски булевар бб

Телефони: 025/440-540

Ел. пошта: so.gcsombor@neobee.net

Дом за децу и омладину “Мирослав Мика Антић”

Улица: Радоја Домановића 98

Телефони: 025/450-743, 025/450-744

Центар за социјални рад

Улица: Карађорђева 4

Телефони: 025/482-499, 025/482-525, 025/482-559

Центар за социјални рад – СОС телефон и склониште

Телефони: 025/482-499
Сваког радног дана од 07:30 до 15:00

Центар за социјални рад

Улица: Владе Ћетковића 42

Телефони: 064/2967-770

Центар за социјални рад

Улица: Светог Саве 15

Телефони: 021/730-177

Центар за социјални рад

Улица: Променада 8

Телефони: 022/623-376, 022/623-389

Дом за децу и омладину ометену у развоју

Улица: Моштаничка 2

Телефони: 011/2526-329, 011/2526-245, 011/2521-800

Центар за социјални рад

Улица: Ћирила и Методија 18

Телефони: 022/311-930, 022/310-353, 022/311-961

Геронтолошки центар Cуботица

Улица: Алеја Маршала Тита 31

Телефони: 024/554-363, 024/644-444

Дом за децу “Колевка”

Улица: Јаше Игњатовића 6

Телефони: 024/551-215, 024/554-520, 024/552-560

Ел. пошта: kolevka@suonline.net

Центар за социјални рад

Улица: Алексе Шантића 27

Телефони: 024/548-220

Дом за пензионере и друга стара лица

Улица: Српских владара бб

Телефони: 017/813-577, 017/816-011, 017/816-009

Центар за социјални рад

Улица: Масуричка бб

Телефони: 017/815-935