Центар за социјални рад

Улица: Новосадска 403

Телефони: 021/843-550, 021/843-511, 021/842-888

Центар за социјални рад

Улица: Краља Петра I Карађорђевића 4

Телефони: 017/52-615

Центар за социјални рад

Улица: Живадина Апостоловића 47

Телефони: 037/713-189, 037/712-320

Дом за лица ометена у развоју

Улица: Пештарска 43

Телефони: 020/811-166

Ел. пошта: dizmor@neobee.net

Центар за социјални рад

Улица: Богољуба Чукића 9

Телефони: 020/812-101, 020/812-051