Центар за социјални рад

Улица: 7. јула 11

Телефони: 014/411-612, 014/411-849

Дом за децу и омладину “Петар Радовановић”

Улица: Немањина 52

Телефони: 031/511-366, 031/521-584, 031/511-347

Центар за социјални рад “Гвозден Јованчићевић”

Улица: Видовданска 32а

Телефони: 031/512-340, 031/517-758, 031/521-482, 031/521-488