Геронтолошки центар Шабац

Улица: Мишарских јунака бб Јеленча

Телефони: 015/380-871, 015/380-872, 015/380-875

Сигурна кућа

Телефони: 015/344-460 локал 221
Од понедељка до петка од 07:00 до 14:30

Центар за социјални рад

Улица: Небојше Јерковића 76

Телефони: 015/344-460, 015/344-462, 015/344-459

Центар за социјални рад

Улица: Лазе Костића 1

Телефони: 022/712-823

Центар за социјални рад

Улица: Штрпце 38236

Телефони: 0290/71-076