Panel posvećen nasilju u porodici u okviru Dana prava jugoistočne Evrope

PANEL POSVEĆEN NASILjU U PORODICU U SKLOPU MANIFESTACIJE „DANI PRAVA JUGOISTOČNE EVROPE“

Panel diskusija posvećena nasilju u porodici i implementaciji Istanbulske konvencije održana je u hotelu Metropol Palas, u sklopu prve manifestacije „Dani prava jugoistočne Evrope“. Predstavnica Ministarstva pravde Gorjana …

Žrtva nasilja uvek u fokusu

U fokusu pažnje društvenih činilaca uvek mora da bude žrtva nasilja i neophodno joj je pružiti sva neophodna obaveštenja, među kojima je i ono kada počinilac nasilja izlazi iz zatvora ili na uslovni otpust, s obzirom na to da se …

Ujedinjeni protiv nasilja u porodici

Primerom jedinstvenog delovanja i udruživanja, učesnicima seminara „Multisektorskom saradnjom protiv nasilja u porodici” iz Vladičinog Hana, Surdulice i Bosilegrada poslata je poruka da svi moraju da rade zajedno, ujedinjeni oko istog zadatka – sprečavanja nasilja u porodici.

Učesnicima je ukazano …

Vranje: Multisektorskom saradnjom protiv nasilja u porodici

Ministarstvo pravde nastavilo je aktivnosti u cilju što bolje implementacije Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i realizovalo je ciklus radionica „Multisektorskom saradnjom protiv nasilja u porodici”, namenjene za područja Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, Vladičinom Hanu i Pirotu.

Predstavnica …

Statistički podaci – Zakon o sprečavanju nasilja u porodici

Broj produženih hitnih mera prema polu i svojstvu učinioca i žrtve prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici

 

Новембар 2018. године

Децембар 2018. године

Јануар 2019. године

Фебруар 2019. године…

Održana Deveta godišnja konferencija Viktimoškog društva Srbije

Problemu nasilja nad ženama i izazovima društvenog reagovanja na njega posvećena je posebna pažnja na Devetoj godišnjoj konferenciji Viktimoškog društva Srbije „Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu“, koja je održana 29. i 30. novembra u …