Konferencija o borbi protiv nasilja nad ženama i devojčicama OEBS-a „Commitment – Data – Action!“ u Beču

Za 22 meseca primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici razmotreno je 88.188 prijavljenih slučajeva nasilja u porodici i izrađeno 23.176 individualnih planova zaštite i podrške žrtvi, ukazala je predstavnica Ministarstva pravde Gorjana Mirčić Čaluković na Konferenciji o borbi protiv nasilja nad ženama i devojčicama OEBS-a „Commitment – Data – Action!“.
Ona je, na konferenciji koja je održana u Beču, posebnu pažnju skrenula na multisektorsku saradnju i činjenicu da u Srbiji postoji 87 multisektorskih podgrupa koje se sastaju najmanje dva puta mesečno, ukazujući na mnogobrojne aktivnosti koje sprovodi Ministarstvo pravde u cilju sprečavanja nasilja nad ženama.
Predočavajući normativni okvir Srbije, Mirčić Čaluković posebno je ukazala na obavezu svih državnih organa i ustanova da već u prvom kontaktu sa žrtvom istoj pruže sva neophodna obaveštenja.
Ona je dodala da je Ministarstvo pravde u prethodnom periodu uz podršku UNDP održalo više multisektorskih radionica, jer je to, kako je istakla, način da se svi okupe oko istog cilja – odnosno zaštite i bezbednosti žrtve.
„Važno je učiti na lošim primerima, ali podjednako je važno učiti i na primerima dobre prakse, jer takvi primeri deluju ohrabrujuće i podsticajno za kolege u multisektorskim grupama da budu još bolji i unaprede svoje postupanje“, rekla je Mirčić Čaluković.
Na Konferenciji „Posvećenost – podaci – akcija!“, ukazano je i da rodna nejednakost leži u korenu rodno zasnovanog nasilja nad ženama i devojčicama, kao i da OEBS ima ključnu ulogu u radu sa nacionalnim akterima u izgradnji njihovih kapaciteta za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja i zaštite žrtava.
Pod sloganom „Uvođenje sigurnosti u dom“, predstavnici OEBS-a naglasili su da žene i devojčice moraju biti sigurne kako u javnom prostoru, tako i kod kuće, kako bi mogle iskoristiti svoj puni potencijal i doprineti političkom, ekonomskom i društvenom razvoju.
Konferenciji „Posvećenost – podaci – akcija!“, održanoj 6. i 7. maja u Beču, prisustvovalo je oko 100 učesnika, a bila je posvećena analizi rezultata istraživanja OEBS- o dobrobiti i sigurnosti žena sa ključnim akterima, koje je sprovedeno u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji, Moldaviji i Ukrajini.
Učesnicima iz svih ovih država, u kojima je i sprovedeno istraživanje, bila je data mogućnost da diskutuju o podacima i rezultatima iz izveštaja OEBS-a, sa ciljem da se isti iskoriste u konkretne preporuke u borbi protiv nasilja nad ženama.

 

Vienna 10

Komentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prethodni

Žrtva nasilja uvek u fokusu

Žrtva nasilja uvek u fokusu

Sledeći

Panel posvećen nasilju u porodici u okviru Dana prava jugoistočne Evrope

Panel posvećen nasilju u porodici u okviru Dana prava jugoistočne Evrope