Statistički podaci – Zakon o sprečavanju nasilja u porodici

Broj produženih hitnih mera prema polu i svojstvu učinioca i žrtve prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici

 

Новембар 2018. године

Децембар 2018. године

Јануар 2019. године

Фебруар 2019. године

Komentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prethodni

Sistemsko povezivanje svih institucija u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici

Sistemsko povezivanje svih institucija u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici

Sledeći

Vranje: Multisektorskom saradnjom protiv nasilja u porodici

Vranje: Multisektorskom saradnjom protiv nasilja u porodici