O nasilju u porodici

Autor bloga: Meho Omerović

predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Srbije

Nasilje nad ženama i porodično nasilje je najteža posledica neravnoteže moći između žena i muškaraca. Za suzbijanje nasilja nad ženama veoma je važno …