Efikasnija zaštita žrtava porodičnog nasilja

Žrtve porodičnog nasilja mogle bi uskoro da budu pod većom i efikasnijom zaštitom kada bude zaživeo elektronski sistem prevencije nasilja u porodici, koji u realnom vremenu prati kretanje žrtve i nasilnika i da li se nasilnik previše približio žrtvi.

Sistem, …