Centar za socijalni rad

Ulica: Dositeja Obradovića 3

Telefoni: 037/811-36, 037/788-157

Centar za socijalni rad

Ulica: Cara Lazara 89

Telefoni: 035/470-533, 035/470-533, 035/477-275

Dom za decu i omladinu bez roditeljskog staranja

Ulica: Cara Lazara 89

Telefoni: 035/470-533, 035/476-547, 035/477-275