Centar za socijalni rad

Ulica: Kneza Miloša 1

Telefoni: 032/223-358, 032/341-233, 032/223-356, 032/226-317

Centar za socijalni rad

Ulica: Zlatiborska 28

Telefoni: 031/831-785

Centar za socijalni rad

Ulica: Potiska 20

Telefoni: 0230/72-629

Dom za duševno obolela lica “Čurug”

Ulica: Kralja Petra I 1

Telefoni: 021/833-006, 021/834-096, 021/834-141, 021/835-845