Centar za socijalni rad

Ulica: Nebojše Jerkovića 76

Telefoni: 015/344-460, 015/344-462, 015/344-459

Gerontološki centar Šabac

Ulica: Mišarskih junaka bb, Jelenča

Telefoni: 015/380-871, 015/380-872, 015/380-875

Sigurna kuća

Telefoni: 015/344-460 lokal 221
Ponedeljak - petak od 07:00 do 14:30

Centar za socijalni rad

Ulica: Laze Kostića 1

Telefoni: 022/712-823

Centar za socijalni rad

Ulica: Štrpce 38236

Telefoni: 0290/71-076