Centar za socijalni rad

Ulica: Vinogradarska 6

Telefoni: 037/751-700

Centar za socijalni rad

Ulica: Dr Buceka 9

Telefoni: 018/804 507 i 018/808 024

Dom za decu i omladinu bez roditeljskog staranja “Hristina Markišić”

Ulica: Tihomira Đorđevića 2

Telefoni: 018/804 507, 018/804 245

El. pošta: hmarkisic@neobee.net

Dom za lica ometena u razvoju

Ulica: Kuline 18214

Telefoni: 018/883-882, 018/883-835, 018/883-812, 018/883-816

El. pošta: kulina@bisinter.net

Gerontološki centar “Jelenac”

Ulica: Mome Popovića 156

Telefoni: 018/800-176, 018/800-177, 018/800-981, 018/804-012

El. pošta: gc_jelenac@beotel.net

Centar za socijalni rad “1. mart”

Ulica: Save Munćana 3

Telefoni: 013/641-167

Centar za socijalni rad

Ulica: Svetozara Miletića 6

Telefoni: 025/773-365, 025/772-047, 025/772-451

Dom za stare i penzionere

Ulica: Beogradska 1

Telefoni: 025/773-355, 025/773-147

Centar za socijalni rad “Sava Ilić”

Ulica: Kralja Petra I 2a

Telefoni: 034/720-963, 034/720-505

Centar za socijalni rad

Ulica: Svetog Ahilija 53/2

Telefoni: 031/891-758