Centar za socijalni rad

Ulica: Moravska 28

Telefoni: 035/612-649

Centar za socijalni rad

Ulica: Balkanska 7

Telefoni: 010/362-688, 010/362-668

Dom za stare i penzionere

Ulica: Ive andrića 36b

Telefoni: 10/361-806, 010/361-793

El. pošta: dspdmg@yahoo.com

Centar za socijalni rad

Ulica: Doljevac 18410

Telefoni: 018/810-072

Dom za odrasla invalidna lica i stara lica

Ulica: Stari mlin , Doljevac

Telefoni: 018/810-330, 018/810-334