Centar za socijalni rad “Dunav”

Ulica: Vojvode Stepe 42

Telefoni: 022/560-526, 022/560-303

Centar za socijalni rad

Ulica: Vukadina Stojanovića 6

Telefoni: 032/661-609, 032/660-395