Centar za socijalni rad

Ulica: Ružice Milanović 1

Telefoni: 035/222-456, 035/240-030

Sigurna kuća

Telefoni: 035/822-24-56, 062/790-517
Od 07:30 do 15:00