Centar za socijalni rad

Ulica: Glavni trg 4

Telefoni: 024/873-427, 024/874-080

Centar za podršku ženama / SOS telefon

Telefoni: 0800-10-10-10 Besplatni pozivi
Radnim danima od 10:00 do 20:00

Centar za socijalni rad

Ulica: Selmačka 10

Telefoni: 0230/21-169, 0230/27-374

Prihvatni centar pri gerontološkom centru (urgentni smeštaj)

Telefoni: 0230/434-675
Od 07:30 do 15:00

Centar za socijalni rad

Ulica: Kralja Aleksandra 35

Telefoni: 019/808-488, 019/801-708

Centar za socijalni rad

Ulica: Knić 34240

Telefoni: 034/510-139, 034/510-992

Centar za socijalni rad “Dr Mihajlo Stupar”

Ulica: Karađorđeva bb

Telefoni: 019/733-037, 019/731-316, 019/732-238

Zavod za vaspitanje mladeži

Ulica: Bore Stankovića bb

Telefoni: 19/731-332, 019/731-426, 019/731-835

El. pošta: zmm@verat.net

Centar za socijalni rad

Ulica: Milovana Glišića 6

Telefoni: 015/556-277

Centar za socijalni rad

Ulica: Radiše Petronijevića 4

Telefoni: 031/782-541

Centar za socijalni rad

Ulica: Ranilug 38267

Telefoni: 028/076-043

Centar za socijalni rad

Ulica: Oslobođenja 9

Telefoni: 028/424-468, 028/665-159

Centar za socijalni rad

Ulica: Caplovićeva 17

Telefoni: 013/661-041, 013/744-363, 013/661-119

Centar za socijalni rad

Ulica: Žarka Zrenjanina 8

Telefoni: 013/744-892, 013/744-363, 013/661-119

Centar za socijalni rad “Solidarnost”

Ulica: Svetozara Markovića 43

Telefoni: 034/332-627, 034/333-674, 034/333-673

Dečiji dom “Mladost”

Ulica: Čika Matina 5

Telefoni: 034/370-195, 034/302-865

El. pošta: mladostkg@nadlanu.com

Oaza sigurnosti

Telefoni: 034/332-048
Radnim danima od 08:00 do 15:00

Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici – Centar za razvoj socijalnih usluga “Knjeginja Ljubica”

Telefoni: 034/302-866
Od 07:00 do 23:00
034/370-195, 065/61-20-490
24/7

SOS telefon

Telefoni: 034/305-641, 063/108-2829
Utorkom i četvrtkom od 14:00 do 17:00

Zavod za zbrinjavanje odraslih lica “Male pčelice”

Ulica: Ljubomira Jovanovića bb

Telefoni: 034/328-650, 034/328-837, 034/326-286, 034/326-540

Centar za socijalni rad

Ulica: Moše Pijade bb

Telefoni: 036/314-850, 036/231-744, 036/231-490

Udruženje Fenomena / SOS telefon

Telefoni: 036/335-706
Ponedeljkom, utorkom i petkom od 12:00 do 16:00

Centar za socijalni rad “21. Septembar”

Ulica: Mačkov kamen 4

Telefoni: 015/681-320

Centar za socijalni rad odeljenje za smeštaj starijih osoba

Ulica: Vlade Zečevića 65

Telefoni: 015/682-844, 015/682-552

Centar za socijalni rad

Ulica: Miloja Zakića 46

Telefoni: 037/416-980, 037/425-504

Dom za decu i omladinu “Jefimija”

Ulica: Veselina Nikolića 51

Telefoni: 037/421-027, 037/423-653

SOS telefon i pravno savetovalište za žene i decu žrtve nasilja

Ulica: Obilićeva 50/2

Telefoni: Zakazivanje lično subotom od 11:00 do 14:00

Centar za socijalni rad

Ulica: Svetog Save 213

Telefoni: 012/852-369, 012/850-999

Centar za socijalni rad odeljenje za smeštaj starijih osoba

Ulica: Svetog Save 213

Telefoni: 012/852-168

Centar za socijalni rad

Ulica: Svetozara Markovića 6

Telefoni: 025/722-269, 025/729-900

Centar za socijalni rad “Borovnjak”

Ulica: Toplička 1

Telefoni: 027/381-730