Centar za socijalni rad

Ulica: Cara Dušana 70

Telefoni: 016/843-203

Centar za socijalni rad

Ulica: Leposavić 38318

Telefoni: 028/83-977

Centar za socijalni rad

Ulica: Koste Stamenkovića 6

Telefoni: 016/234-191, 016/252-494

Žene za mir

Telefoni: 016/234-191, 016/252-494

Centar za socijalni rad “Solidarnost”

Ulica: Karađorđeva 8

Telefoni: 014/85-241, 014/85-112, 014/62-589

Centar za socijalni rad

Ulica: Milana Tešića 28

Telefoni: 015/661-782

Centar za socijalni rad

Ulica: Dositeja Obradovića bb

Telefoni: 015/889-412, 015/889-057

Centar za socijalni rad

Ulica: Trg Republike 18

Telefoni: 032/854-370, 032/855-387