Centar za socijalni rad

Ulica: Srbe Jovanovića 6

Telefoni: 019/541-404, 019/547-770

Dom za decu i omladinu “Stanko Paunović”

Ulica: Badnjevska 5

Telefoni: 019/541-800, 019/541-933

Centar za socijalni rad

Ulica: Svetozara Markovića 41

Telefoni: 018/244-881, 018/244-866, 018/244-587, 018/248-439, 018/515-630, 018/515-629

Dom za decu i omladinu “Duško Radović”

Ulica: Gutenbergova 4a

Telefoni: 018/216-168, 018/214-473

Sigurna kuća – Centar za socijalni rad

Telefoni: 018/521-210
Dosptupan od 08:00 do 16:00

Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja

Telefoni: 018/512-210
Od 08:00 do 16:00
060/55-212-10
24/7

SOS telefon za Romkinje i decu žrtve nasilja

Telefoni: 018/515-318
Dostupno 24/7

Zavod za vaspitanje omladine

Ulica: Božidarčeva 37

Telefoni: 018/243-618, 018/243-619, 018/251-397

Ženski istraživački centar u saradnji sa Pravnim fakultetom

Telefoni: 018/500-278
Radnim danima id 11:00 do 13:00

Centar za socijalni rad

Ulica: Svetog Save bb

Telefoni: 033/62-880, 033/61-119

Centar za socijalni rad

Ulica: Petra Drapšina 6

Telefoni: 023/773-140

SOS telefon na jezicima manjina

Telefoni: 023/774-959, 023/775-843
Radnim danima od 09:30 do 15:00

Centar za socijalni rad

Ulica: Svetog Save 1

Telefoni: 0230/81-822, 0230/83-332

Centar za socijalni rad za smeštaj starijih osoba

Ulica: Karađorđeva 52-54

Telefoni: 0230/82-166, 0230/81-822, 0230/83-332

Centar za socijalni rad

Ulica: Stevana Nemanje 190

Telefoni: 020/311-807, 020/312-633

SOS telefon

Telefoni: 020/332-755
Radnim danima od 18:00 do 22:00

Centar za socijalni rad

Ulica: Zmaj Ognjena Vuka 13

Telefoni: 021/421-166, 021/452-497, 021/6622-162, 021/6621-805, 021/6621-137

Centar za socijalni rad – Sigurna kuća

Telefoni: 021/646-5746
Svakog radnog dana, 24 sata
021/210-13-83
Od 07:00 do 14:30
021/210-1400
Od 07:00 do 16:00

Gerontološki centar “Novi Sad” Dom Futog

Ulica: železnička 36

Telefoni: 021/895-760

Gerontološki centar “Novi Sad” Dom Liman

Ulica: Fruškogorska 32

Telefoni: 021/6350-542, 021/450-266

El. pošta: gerontons@neobee.net

Gerontološki centar “Novi Sad” Dom Novo Naselje

Ulica: Bate Brkića 17

Telefoni: 021/4889-400

Gerontološki centar “Novi Sad” prihvatna stanica

Ulica: Bulevar Oslobođenja 28c

Telefoni: 021/444-936

SOS telefon

Telefoni: 021/422-740
Radnim danima od 18:00 do 22:00

Ustanova za decu i omladinu SOS “Dr Milorad Pavlović”

Ulica: Jovana Cvijića 1, Sremska Kamenica

Telefoni: 013/853-021, 013/853-145

Veb stranica: www.decijeselo.org.rs