Centar za socijalni rad “Solidarnost”

Ulica: Filipa Višnjića 16-20

Telefoni: 013/319-998, 013/319-843, 013/319-966

Dom slepih “Zbrinjavanje”

Ulica: Bavaništanski put bb

Telefoni: 013/310-780, 013/320-996

Dom za decu i omladinu “Spomenak”

Ulica: Proleterskih brigada 6

Telefoni: 013/311-872, 013/313-027, 013/318-464

Dom za lica ometena u razvoju “Srce u Jabuci”

Ulica: JNA 35, Jabuka

Telefoni: 013/310-007, 013/624-007

Gerontološki centar Pančevo

Ulica: Vojvođanaki bulevar 1

Telefoni: 013/310-111, 013/512-743, 013/301-195, 013/512-173

El. pošta: gc013@nadlanu.com

Sigurna kuća i SOS telefon – Centar za socijalni rad

Telefoni: 0800/100-113 besplatni pozivi,
Svakog radnog dana od 09:00 do 19:00
013/219-00-72
Od ponedeljka do petak od 07:00 do 19:00

Centar za socijalni rad

Ulica: Kragujevačka 4

Telefoni: 035/563-739, 035/564-712

Centar za socijalni rad – domsko odeljenje izvor

Ulica: Selo Izvor, 35255

Telefoni: 035/540-256, 035/540-458

Centar za socijalni rad

Ulica: Slobodana Bajića 5

Telefoni: 022/86-28, 022/85-240

Specijalan zavod za decu i omladinu “Dr Nikola Šumenković”

Ulica: Stamnica 12300

Telefoni: 012/358-118, 012/358-062, 012/358-052

Centar za socijalni rad

Ulica: Srpskih vladara 284

Telefoni: 012/331-473, 012/332-841, 012/443-313

Centar za socijalni rad

Ulica: Srpskih vladara 126a

Telefoni: 010/311-203, 010/311-204, 010/311-205

Centar za socijalni rad

Ulica: Vojvode Putnika 38

Telefoni: 013/861-025, 013/862-342

Dom za duševno obolela lica “1. oktobar”, Stari Lec

Ulica: Sutjeska 1, Stari Lec

Telefoni: 13/874-010, 013/874-020, 013/874-040

Centar za socijalni rad

Ulica: Moše Pijade 27

Telefoni: 012/223-681, 012/210-677, 012/531-602, 012/531-601

Centar za socijalni rad

Ulica: Nemanjina bb

Telefoni: 031/816-474, 031/816-475

Centar za socijalni rad – odeljenje za smeštaj starijih osoba

Ulica: Bolnička bb

Telefoni: 031/823-135

Centar za socijalni rad

Ulica: Mare Lončar 26

Telefoni: 017/669-969

Centar za socijalni rad

Ulica: 12. januara 114

Telefoni: 033/52-253, 033/51-142

Centar za socijalni rad

Ulica: Sandžačkih brigada 11

Telefoni: 033/712-033, 033/716-029

Centar za socijalni rad

Ulica: z.p. Gračanica, 38205 (kuća 717)

Telefoni: 038/65-597, 038/65-266

Centar za socijalni rad “Toplica”

Ulica: Tatkova 30

Telefoni: 027/321-591, 027/321-757

Dom za smeštaj i negu starih lica

Ulica: Arsenija Čarnojevića 51

Telefoni: 027/321-116, 027/321-344