Centar za socijalni rad

Ulica: Svetog Save bb

Telefoni: 036/736-692, 036/737-808

Centar za socijalni rad

Telefoni: 035/711-483

Centar za socijalni rad

Ulica: Železnička 28

Telefoni: 022/474-281, 022/471-980, 022/421-699, 022/495-281

Gerontološki centar “Srem” Ruma

Ulica: Pavlovačka 126

Telefoni: 022/472-699, 022/430-983, 022/478-588, 022/478-539

El. pošta: sm.gcsrem@neobee.net