Centar za socijalni rad

Ulica: Vožda Karađorđa 71

Telefoni: 023/841-082

Centar za socijalni rad

Ulica: Jovana Jovanovića Zmaja 37

Telefoni: 024/812-559, 024/812-568

Centar za socijalni rad

Ulica: Kralja Petra I 56

Telefoni: 020/741-206

Centar za socijalni rad

Ulica: Knez Mihajlova 29

Telefoni: 026/221-852, 026/223-728, 026/223-738, 026/227-170

Centar za socijalni rad – Sigurna kuća

Telefoni: 062/60-80-80

Dom za stare i penzionere

Ulica: Starca Vujadina 68

Telefoni: 026/221-645, 026/221-248, 026/221-669

Centar za socijalni rad

Ulica: Ive Bajazita bb

Telefoni: 026/311-365, 026/312-998, 026/321-882

SOS Telefon

Telefoni: 026/322-841
Ponedeljak i petak od 11:00 do 13:00, Utorak i četvrtak od 17:00 do 19:00

Centar za socijalni rad

Ulica: Nemanjina bb

Telefoni: 018/830-436, 064/6167-952

Centar za socijalni rad

Ulica: Karađorđeva 4

Telefoni: 025/482-499, 025/482-525, 025/482-559

Centar za socijalni rad – SOS telefon i sklonište

Telefoni: 025/482-499
Svakog radnog dana od 07:30 do 15:00

Dom za decu i omladinu “Miroslav Mika Antić”

Ulica: Radoja Domanovića 98

Telefoni: 025/450-743, 025/450-744

Gerontološki centar Sombor

Ulica: Prvomajski bulevar bb

Telefoni: 025/440-540

Centar za socijalni rad

Ulica: Vlade Ćetkovića 42

Telefoni: 064/2967-770

Centar za socijalni rad

Ulica: Svetog Save 15

Telefoni: 021/730-177

Dom za decu i omlladinu ometenu u razvoju

Ulica: Moštanička 2

Telefoni: 011/2526-329, 011/256-245, 011/2521-800

Centar za socijalni rad

Ulica: Promenada 9

Telefoni: 022/623-376, 022/623-389

Centar za socijalni rad

Ulica: Ćirila i Metodija 18

Telefoni: 022/311-930, 022/310-353, 022/311-961

Centar za socijalni rad

Ulica: Alekse Šantića 27

Telefoni: 024/548-220

Dom za decu “Kolevka”

Ulica: Jaše Ignjatovića 6

Telefoni: 024/551-215, 024/554-520, 024/552-560

Gerontološki centar Subotica

Ulica: Aleja Maršala Tita 31

Telefoni: 024/554-363, 024/644-444

Centar za socijalni rad

Ulica: Masurička bb

Telefoni: 017/815-935

Dom za penzionere i druga stara lica

Ulica: Srpskih vladara bb

Telefoni: 017/813-577, 017/816-011, 017/816-009

Centar za socijalni rad

Ulica: Svetog Save 62

Telefoni: 035/312-274

Centar za socijalni rad

Ulica: Hadžićeva 10

Telefoni: 018/821-038