Centar za socijalni rad

Ulica: Novosadska 403

Telefoni: 021/843-550, 021/843-511, 021/842-888

Centar za socijalni rad

Ulica: Kralja Petra I Karađorđevića 4

Telefoni: 017/52-615

Centar za socijalni rad

Ulica: Živadina Apostolovića 47

Telefoni: 037/713-189, 037/712-320

Centar za socijalni rad

Ulica: Bogoljuba Čukića 9

Telefoni: 020/812-101, 020/812-051

Dom za lica ometena u mentalnom razvoju

Ulica: Pešterska 43

Telefoni: 020/811-166