Centar za socijalni rad

Ulica: 7. jula 11

Telefoni: 014/411-612, 014/411-849

Centar za socijalni rad “Gvozden Jovančićević”

Ulica: Vidovdanska 32a

Telefoni: 031/512-340, 031/517-758, 031/521-482, 031/521-488

Dom za decu i omladinu “Petar Radovanović”

Ulica: Nemanjina 52

Telefoni: 031/511-366, 031/521-584, 031/511-347