Искључи насиље

Члан 28. (Део) Закона о спречавању
насиља у породици

Надлежни полицијски службеници и јавни тужиоци, заменици јавних тужилаца и судије који примењују овај закон дужни су да заврше специјализовану обуку према програму који доноси Правосудна академија.

Специјализовану обуку спроводи Правосудна академија за јавне тужиоце, заменике јавних тужилаца и судије у сарадњи са другим стручним установама и организацијама, а за полицијске службенике специјализовану обуку спроводи Криминалистичко-полицијска академија.

Искључи насиље

Свако мора да буде безбедан у својој породици.

Не смемо да дозволимо да породично насиље постане епидемија нашег друштва.

Држава ће на свеобухватан начин пружити заштиту жртви.

Закон сада прописује непосредну и блиску сарадњу полиције, тужилаштва, судова, центара за социјални рад.

 

Искључи насиље!