Искључи насиље

Члан 7. (Део) Закона о спречавању
насиља у породици

За спречавање насиља у породици и пружање заштите и подршке жртвама насиља у породици и жртвама кривичних дела одређених овим законом надлежни су полиција, јавна тужилаштва, судови опште надлежности и прекршајни судови, као надлежни државни органи, и центри за социјални рад, као установе.
Поред надлежних државних органа и центара за социјални рад, у спречавању насиља у породици, преко давања помоћи и обавештавања о насиљу, као и пружању подршке жртвама насиља учествују и друге установе у области дечје, социјалне заштите, образовања, васпитања и здравства…

Искључи насиље

Публикација (1)Свако мора да буде безбедан у својој породици.

Не смемо да дозволимо да породично насиље постане епидемија нашег друштва.

Држава ће на свеобухватан начин пружити заштиту жртви.

Закон сада прописује непосредну и блиску сарадњу полиције, тужилаштва, судова, центара за социјални рад.

 

Искључи насиље!